• Imprimeix

Protecció de dades

Des del 25 de maig de 2018 és d'aplicació el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), que comporta canvis significatius en la protecció de dades de caràcter personal, tant des del punt de vista dels drets de les persones com de les obligacions de les persones i entitats que tracten dades de caràcter personal.

Registre d'activitats de tractament

Quins són els tractaments de dades que fa el Departament.

Drets de les persones interessades

Quins són i com exercir-los.

Reglament general de protecció de dades

Novetats, textos normatius, documentació, preguntes freqüents, etc.

Informació detallada dels tractaments

Responsabilitat, finalitat, destinataris, drets, vies de reclamació, etc.

Càmeres de videovigilància

Informació sobre el tractament de dades de caràcter personal realitzat al Departament

Delegat/da de protecció de dades (DPD)

Què és el/la DPD i com contactar-hi.