• Imprimeix

Procés de participació per a una nova Llei de muntanya

Abans d’iniciar la redacció d’aquesta Llei, s’ha considerat important conèixer les visions dels agents i actors socials de les comarques de muntanya sobre la conveniència d’aquesta iniciativa i sobre com convindria orientar-la.

Les sessions que es presenten són les primeres obertes al conjunt de la ciutadania i se sumen a d’altres espais de debat precedents que es volen donar a conèixer i que es volen enriquir amb les aportacions de tots aquells que estiguin interessats en aquest projecte.

El procés de participació s'estructura en dues sessions de debat, totes dues amb el mateix contingut, distribuïdes territorialment: 21 de gener de 2015 al Pavelló de Suècia de Berga i 28 de gener de 2015 a l'Oficina Comarcal de Turisme de Sort.

El debat té com a punt de partida les reflexions i propostes que planteja el document de conclusions del Grup de treball tècnic, el qual es configura com a document de base per al debat. A partir d’aquí, la reflexió s'enriqueix amb totes les consideracions i propostes que es puguin generar en el marc de les sessions de debat. Les sessions van tenir una durada de 3 hores, i es van utilitzar mètodes de deliberació, primant la reflexió, l'intercanvi de punts de vista i la detecció d'elements de consens i dissens.

Data d'actualització:  23.05.2016