• Imprimeix

Procés de participació per a una Llei del litoral

Abans d’iniciar la redacció d’aquesta Llei es considera important donar a conèixer els treballs previs d’aquesta iniciativa i crear un espai on es pugin debatre les visions dels agents i actors socials que conflueixen al litoral català per tal de recollir les propostes i les aportacions que en sorgeixin.

El procés de participació s'estructura en dues sessions de debat, totes dues amb el mateix contingut, distribuïdes territorialment: 18 de març de 2015 al Museu de Pesca de Palamós i 26 de març de 2015 al Port de Tarragona.

El debat va tenir com a punt de partida les reflexions i propostes que plantejava el document de treball , el qual s’entén com a document de base per al debat. A partir d’aquí, la reflexió es va enriquir amb totes les consideracions i propostes que es puguin generar en el marc de les sessions de debat.

Les sessions van tenir una durada de 3 hores, i es van utilitzar mètodes de deliberació, primant la reflexió, l'intercanvi de punts de vista i la detecció d'elements de consens i dissens.

Data d'actualització:  23.11.2016