• Imprimeix

Llei de territori: debats preliminars

La llei de territori ha de ser un referent en la planificació i l'ordenació del nostre territori que doni resposta normativa al context actual. Ens trobem en un moment de canvi de cicle i de paradigma que no sembla conjuntural sinó estructural. Ens enfrontem a una situació i a unes necessitats que no són les que han governat la praxi urbanística de les darreres dècades. La realitat demana posar l’accent sobre nous reptes i objectius i, per poder operar eficaçment en aquest nou context, és imprescindible reconfigurar els instruments, procediments i organització amb els quals estem operant actualment.

No s’aspira a fer petits retocs i millores a la legislació territorial i urbanística vigent, que és el que s’ha vingut fent els darrers anys, sinó que hi ha una clara voluntat de reforma del model i un capteniment agosarat i ambiciós. D’inici, doncs, es proposa un debat a fons i sense limitacions, un debat de màxims, perquè el moment ho demana.

Pel que fa als aspectes més formals, la voluntat és que la nova legislació sigui més prima, que tingui un caràcter estratègic i rector, que sigui poc reglamentista i conjuntural, que constitueixi un paraigües durador i estable. Seran els reglaments els que l’hauran d’adaptar i modular, després, per a cada situació i moment.

Debats preliminars

El procés de participació s'estructura en sessions de debat de caràcter temàtic distribuïdes territorialment. El debat se centrarà en les propostes i reflexions queplanteja el Departament de Territori i Sostenibilitat en el document base per al debat i en noves propostes que puguin plantejar els participants. Les  sessions de debat tindran una durada de 4 hores i es faran en horari de matí i s'empraran mètodes de deliberacióprimant la reflexiól'intercanvi de punts de vista i ladetecció d'elements de consens i dissens.

Informació relacionada

Estat dels treballs

Els informes de conclusions dels debats i de les aportacions rebudes mitjançant els formularis en línia han estat analitzats i es tindran especialment en compte en la redacció de l’articulat de la Llei.

Actualment, el Departament de Territori i Sostenibilitat està redactant un avantprojecte d’aquesta Llei de territori. Els treballs, per la seva complexitat i ambició, es preveu que durin almenys un semestre.

Un cop es disposi d’un primer text articulat, aquest serà objecte d’una segona ronda informativa i de participació en la qual es pugui donar raó dels treballs efectuats i de com han estat considerades les propostes i aportacions rebudes a través dels formularis en línia i de les sessions de debat.

Contacte

Si teniu algun dubte sobre aquestes sessions o ens voleu fer arribar alguna documentació o comentari, podeu fer-ho a través d’aquesta adreça electrònica: llei_territori.tes@gencat.cat.

També podeu seguir el procés i fer els vostres comentaris per twitter, amb l’etiqueta: #lleiterritori.

Data d'actualització:  23.05.2016