• Imprimeix

Procés de participació ciutadana del PDU de les Tres Xemeneies previ a l'aprovació inicial

El 27 de setembre el Consorci del Besòs, el Departament de Territori i Sostenibilitat i els ajuntaments de Sant Adrià de Besòs i Badalona obren a la ciutadania el debat sobre el Pla director urbanístic (PDU) que ordenarà aquest sector, situat al voltant de l’antiga central tèrmica. 

Els PDU són figures de plantejament que es focalitzen en sectors d'activitats o en peces de sòl amb un clar interès públic. 

L'ojectiu del pla és delimitar i ordenar un sector de nova ordenació d'unes 32 hectàres del litoral metropolità de Barcelona i transformar, a través de directius urbanístiques, un àmbit d'unes 92 hectàres, ocupat actualment per magatzems i àrees industrials. 

El procés participatiu consta d'una sessió informativa, quatre jornades temàtiques, una sessió d'anàlisi i finalment la presentació de les conclusions. 

Destaquem

Procés participatiu

El procés participatiu del PDU vol recollir les propostes de la població i els actors implicats, que permetin recollir la seva visió i experiència, generant un major consens sobre actuacions compartides pel conjunt del territori i el seu futur.

Sessió informativa: 27 de setembre

Jornades temàtiques a l'octubre:

Dilluns 8: el futur de les tres ximeneies i de les sales de turbina de la central tèrmica.

Dilluns 15: la connectvitat del sector amb la ciutat existent, el model de mobilitat i el seu cost.

Dilluns 22: el tractament de l'espai públic connectat a les infraestructures verdes metropolitanes i la seva connexió amb el parc fluvial del Besòs.

Dilluns 29: el model d'ordenació del font edificat amb aspectes com les alçades dels edificis, l'ocupació, l'edificabilitat i els usos.

Hi podran participar els membres del Consell del Front Litoral, les entitats interessades dels àmbits social, econòmic, educatiu o ambiental i en general la ciutadania major de 16 anys, especialment la resident a Sant Adrià de Besòs i Badalona.

El seminari transversal tindrà lloc el 12 de novembre on s'anilitzaran i treballaran les aportacions rebudes.

Al desembre hi haurà una jornada per exposar les conclusions del procés participatiu.

 

Tots els documents de cada sessió es penjaran al web per posar-los a disposició de la ciutadania.

La sessió informativa del 27 de setembre és oberta i no cal inscripció.

Per assistir a les quatre jornades temàtiques cal inscripcó prèvia a través del formulari que es penjarà al web del procés participactiu i haver assistit a la sessió informativa o haver-la visualitzat a través de la gravació que es penjarà al web.

Per assistir a la jornada de la presentació de les conclusions no cal inscripció prèvia. 

Totes les sessions de debat se celebraran al Casal de Cultura de Sant Adrià de Besòs, de 18.30 a 21 hores.

El seminari transversal del 12 de novembre serà de 17.30 a 21 hores.

Data d'actualització:  30.11.2018