• Imprimeix

Què són les zones tranquil·les i punts de referència?

imatge

Autor: Vicenç Gibert Fontseré (Arxiu del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici)

Les zones d’especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA), o zones tranquil·les, són àrees que per les seves singulars característiques, es considera convenient de conservar-ne una qualitat acústica.

Els punts de referència són llocs d’especial valor astronòmic o natural que estan en zona de màxima protecció de la contaminació lumínica dels quals però, es vol augmentar el grau d’aquesta protecció. Per tal que aquesta protecció sigui efectiva, a l’entorn de cada Punt de referència s’ha d’establir una àrea d’influència.

El Pla específic de mesures per a la (ZEPQA) i punt de referència i la seva àrea d’influència, consisteix en un seguit de mesures que pretenen garantir la conservació de la qualitat ambiental detectada a la zona. El Pla preveu mesures per a prevenir i corregir la contaminació acústica i lumínica, com les característiques que ha de tenir l’enllumenat exterior de la zona, i intenta crear noves oportunitats de desenvolupament local mitjançant la valorització de tota l’àrea previst en el Pla com a zona tranquil·la i de qualitat del cel nocturn; i sensibilitzar a la població local i al públic visitant en el respecte al patrimoni natural i en la prevenció de la contaminació acústica i lumínica.

Aquest Pla, pel que fa a l’apartat de lumínica, serveix de base per al pla d’actuacions que requereix la candidatura Starlight, en la qual, a banda de les mesures previstes, es demana fer especial èmfasis en les activitats de caire turístic sobre l’observació de les estrelles.

A mode d'exemple, en el document adjunt trobareu el Pla específic de mesures per a la ZEPQA i punt de referència del Montsant, que va estar en fase d’informació pública aquest 2017.