• Imprimeix

Fases del procés

procés

El període 2016-17 es fan els estudis d’avaluació de la qualitat del cel nocturn i de la qualitat acústica de la zona, que han donat uns resultats que compleixen les condicions necessàries per sol·licitar la Certificació Starlight i per a definir l’àrea com a zona tranquil·la.

El mateix període es porta a terme l’estudi de les condicions climatològiques de la zona pel que fa a visibilitat.

Al març del 2017 s’organitza una reunió amb els ens locals i les organitzacions directament implicades en la proposta de la Certificació Starlight i es defineix un marc comú d’actuació.

Al juny de 2017 i en el marc del Pla anual de transferència tecnològica (PATT), s’organitza la Jornada “La certificació Starlight com a eina de desenvolupament turístic”.

La Jornada s’adreçava a aquelles persones interessades en saber què és la certificació Starlight i les seves aplicacions dins del model turístic del territori. Es van presentar diverses experiències sobre la generació d’economiapel que fa a la contemplació i interpretació del cel nocturn i la promoció d'infraestructures, productes i activitats en el sector del turisme sostenible: el que anomenem “turisme dels estels”. Aquest experiències provenen de diversos actors relacionats amb el Parc Astronòmic del Montsec que ostenta la certificació de reserva Starlight.

En aquesta jornada els participants apunten diverses idees que es treballaran en el procés de participació. També es va posar de manifest l’interès de treballar el concepte de protecció envers la contaminació acústica i la definició de zones tranquil·les.

imatge

Foto: Toni Fernández (Arxiu del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici)

En aquesta fase inicial del procés s’ha preparat una base de dades amb els actors socials del territori implicats i un pla de comunicació amb els canals de difusió perquè el procés arribi a totes les persones i organitzacions que hi puguin estar interessades.

En aquesta fase es prepara la documentació relacionada amb el procés de participació i es publica un apartat web específic.

Paral·lelament, es treballa en la documentació associada a les candidatures Starlight que s’haurà de presentar juntament amb el Pla d’acció participatiu.

Per tal d’informar sobre les actuacions que es volen desenvolupar, així com recollir les propostes de les persones interessades i poder-les debatre, es van habilitar diferents espais de participació:

 • Formulari de propostes electrònic: qualsevol persona o organització que volgués fer arribar la seva aportació, comentari, proposta o suggeriment electrònicament, ho podia fer en el portal: participa.gencat.cat
 • Es van organitzar 3 sessions d’informació i debat al territori:
  • VIELHA: 27 de novembre de 2017, a les 17.00 h a Era Audiovisuau (Av. Baile Calbetó Barra, 8), Vielha
  • BOI: 28 de novembre de 2017, a les 17.00 h a la Casa del Parc (c/de les Graieres, 2), Boí
  • ESPOT: 29 de novembre de 2017, a les 17.00 h a la Casa del Parc (c/ de Sant Maurici, 5), Espot.

 

 

En aquesta darrera fase es redacten i publiquen els documents següents:

 • Informe de resultats del procés de participació, amb les aportacions recollides a través de les sessions d’informació i debat i del formulari de propostes del portal participa.gencat.cat
 • Informe de retorn de com s’han considerat les propostes rebudes, si s’han integrat o no en els plans d’acció i els motius.
 • Pla d’acció a lliurar amb la candidatura per a la certificació reserva Starlight
 • Pla específic de mesures per a la ZEPQA i punt de referència del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.