• Imprimeix

Eixos del debat

 • Identificar i promoure iniciatives destinades a valoritzar el patrimoni cultural, tangible i intangible, relacionat amb l’astronomia, recuperant la petjada del firmament a les cultures locals.
 • Identificar les accions de conservació del patrimoni cultural relacionat amb l’astronomia.
 • Desenvolupar accions de investigació i divulgació del patrimoni cultural associat a l’astronomia.
 • Promoure l’astronomia i el coneixement dels valors associats del cel nocturn en els programes educatius.
 • Promoure les manifestacions artístiques basades en el reconeixement i la defensa de la qualitat del cel nocturn com a recurs creatiu.
 • Promoure i reconèixer l’estat actual de les manifestacions culturals i artístiques locals relacionades amb la llum dels estels.
 • Promoure accions per recuperar el patrimoni cultural immaterial (música, art, relats), incloent-hi les festes tradicionals relacionades amb el cel estelat.
 • Identificar els llocs privilegiats per l’observació astronòmica i delimitar l’àmbit que ha de ser preservat, així com les seves possibles amenaces.
 • Desenvolupar les mesures de protecció adequades sobre els observatoris i lloscs privilegiats d’observació, considerant la qualitat del cel nocturn com un patrimoni comú a conservar.
 • Desenvolupar accions educatives i de divulgació permanents sobre astronomia, amb el suport de la comunitat científica i dels astrònoms afeccionats.
 • Desenvolupar iniciatives de sensibilització de la població local sobre la importància dels observatoris astronòmics i els beneficis directes i indirectes que aporta del desenvolupament de l’astrofísica.
 • Identificar les especies i hàbitats que poden veure’s afectats per la pèrdua de qualitat del cel nocturn i per la contaminació lumínica, així com el seu àmbit i distribució.
 • Establir programes d' investigació i seguiment que permetin augmentar el coneixement i la comprensió de l’abast de les conseqüències ecològiques de la contaminació lumínica durant la nit.
 • Integrar la qualitat del cel nocturn i la prevenció de la contaminació lumínica en els plans de utilització i gestió de les àrees naturals protegides.
 • Establir accions de cooperació entre espais naturals protegides que incloguin en el manteniment de cels nocturns nets en la seva gestió i estratègies de conservació.
 • Desenvolupar xarxes de monitoreig i control capaces de identificar l’estat, l’evolució i els efectes de la qualitat del cel nocturn en els signes vitals de les àrees naturals.
 • Identificar els recursos associats al cel nocturn pel desenvolupament del turisme cultural i científic relacionat amb l’astronomia.
 • Promoure els paisatges nocturns del cel estelat com a recurs en la generació de nous productes turístics responsables.
 • Establir aliances entre els agents turístics per a preservar i valoritzar, com a recurs turístic, el patrimoni cultural relacionat amb l’astronomia i l’observació dels estels.
 • Donar suport al desenvolupament de productes turístics responsables relacionat amb els observatoris astronòmics i les àrees d’observació astronòmica.
 • Incorporar el criteri de cels nets en les estratègies de destins turístics sostenibles.
 • Promoure la il·luminació responsable i la protecció del cel nocturn en els criteris de certificació i etiquetes relacionades amb el turisme sostenible.