• Imprimeix

Fases del procés

S’ha previst un procés participatiu estructurat en diverses fases, que inclouen la participació interna i externa.

Més avall trobareu la informació detallada de cada fase.

Diagrama de les fases

Fase 0. Preparació

Octubre-desembre 2016.

Treball intern dins la Subdirecció General de Biodiversitat i Medi Natural del DTES i reunió del Consell de Protecció de la Natura, l’òrgan de seguiment de l’Estratègia. Dóna lloc a un document base amb una diagnosi i estructura d’Estratègia (àmbits, objectius estratègics i operatius).

Fase 1. Participació interna

Gener-març 2017.

Creació d’una comissió de seguiment interna de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat (CTSMAS), amb l’objectiu de participar en la validació, esmena i aportació dels objectius operatius i accions que proposa l’Estratègia segons el document base de la fase anterior. La CTSMAS realitza 6 reunions temàtiques, una per cada àmbit de l’Estratègia.

Del febrer al març de 2017 es programaran reunions bilaterals interdepartamentals entre el DTES i els departaments de la Generalitat amb implicació en les polítiques de conservació de la biodiversitat, per tal d’acordar i definir objectius i accions. La resta de departaments en queden informats a través de la Comissió Interdepartamental de Canvi Climàtic (reunió del 13/2/2017).

Fase 2. Participació pública

Març-maig 2017.

S’ha articulat a través de dos espais:

Formularis de propostes en línia. Formularis oberts, per fer arribar observacions i propostes en relació amb els continguts de la proposta d’Estratègia ( fins al 2 de maig).

Sessions informatives i sessions de debat. Entre els mesos de març i abril s’han realitzat reunions informatives sectorials (adreçades a col·lectius específics), reunions informatives territorials (obertes a qualsevol persona interessada) i sessions de debat temàtiques.

Fase 3. Redacció i validació del document

Maig i juny 2017.

A les aportacions rebudes per les vies formals del procés de participació s’hi han sumat les rebudes per altres vies. Totes les propostes rebudes s’han valorat per incorporar canvis i esmenes en els objectius estratègics, els objectius operatius i les accions de l’Estratègia.

Paral·lelament, durant el mes juny, el Govern ha aprovat els continguts mínims i els principis rectors de l’Estratègia. Aquest Acord de Govern l’han promogut conjuntament el  Departament de Territori i Sostenibilitat i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Fase 4. Retorn i aprovació per Acord de Govern

Juliol 2017.

El 26 de juliol de 2017 es va organitzar una sessió on es van presentar els resultats del procés de participació i el tractament i incorporació de les propostes rebudes en l’Estratègia. La sessió va tenir  lloc a la sala de Cotxeres del Palau Robert de Barcelona.

Durant el procés s’han rebut més de 700 aportacions, que han permès reorientar significativament l’enfocament de l’Estratègia.

Aprovació per Acord de Govern de l’Estratègia

Finalment, el 17 de juliol de 2018 s’aprova l’Estratègia per Acord de Govern. El proper 27 de novembre a les 17.30h al Palau de Pedralbes de Barcelona, s’organitza un acte de presentació de l’Estratègia, presidit pel conseller de Territori i Sostenibilitat i obert a totes les persones interessades.