• Imprimeix

Procés participatiu de l'Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya

És natura

Entre els mesos de març i maig de 2017 es va organitzar el procés de participació ciutadana per posar a disposició del públic els document inicials de l’Estratègia i recollir les aportacions dels sectors que hi estan més vinculats amb la conservació del patrimoni natural i de la ciutadania en general.

Es van realitzar reunions informatives adreçades a col·lectius específics, set sessions informatives territorials i tres sessions de debat presencial. A més, es van habilitar dos formularis de propostes perquè qualsevol persona pogués fer arribar aportacions en relació amb els objectius estratègics, els objectius operatius i les accions de l’Estratègia.  

En total, es van rebre més de 700 aportacions que han estat revisades i se n’ha valorat la incorporació en una segona versió del document d’objectius estratègics i pla d’acció.

Finalment, el 17 de juliol de 2018 s’aprova l’Estratègia per Acord de Govern. El 27 de novembre de 2018 s’organitza una sessió de presentació oberta a totes les persones interessades.