reunio

Els processos de participació són espais temporals que tenen com a objectiu recollir les aportacions de la ciutadania en relació amb una temàtica concreta.