• Imprimeix

Qualitat ambiental

logo

Taula de Qualitat de l'Aire al Camp de Tarragona

El març de 2015 el Parlament de Catalunya va crear la Taula Territorial sobre el Camp de Tarragona.

L'objectiu de la Taula és intercanviar informació sobre la qualitat de l'aire i els efectes de les emissions de les indústries químiques en la salut de les persones, adequar la vigilància i la recerca dels efectes en la salut humana dels principals contaminants de la petroquímica i millorar la transparència.