reunio

Els espais estables de participació són òrgans de l'Administració amb àmbits de debat permanents que faciliten el debat de caràcter estratègic a escala sectorial, amb representants de la societat civil organitzada. Són espais on només poden participar els seus membres.