Biblioteca de Territori i Sostenibilitat

Especialitzada en ordenació del territori, transports, mobilitat, urbanisme, habitatge i carreteres (bib.tes@gencat.cat / 935 674 704)

Cartoteca de Catalunya (Institut Cartogràfic de Catalunya)

Especialitzada en cartografia, geografia i arxius de temàtica territorial (cartoteca@icc.cat / 935 671 500)

Centre de Documentació de Medi Ambient

Especialitzat en sostenibilitat, canvi climàtic, aire, aigua, residus, educació ambiental i ecologia (cdma.tes@gencat.cat / 934 098 758)

Centre de Documentació de l'Observatori del Paisatge

Especialitzat en planificació i gestió del paisatge, ecologia del paisatge, jardins i paisatge cultural (centre.documentacio@catpaisatge.net / 972 273 564)

Centres de documentació dels parcs naturals

Especialitzats en fons documentals relacionats amb cada parc.