• Imprimeix

Guia d'estudis d'impacte i integració paisatgística

Portada de la guia d'estudis d'impacte i integració paisatgística

Edició: 1a ed.
Data d'edició: 01/01/2010
ISBN/ISSN: 978-84-393-8402-1

Els estudis d’impacte i integració paisatgística (EIIP) són instruments previstos per la legislació paisatgística i urbanística de Catalunya que tenen com a objectiu promoure una bona inserció de les activitats en el paisatge. La seva aplicació encara no constitueix una pràctica gaire consolidada i presenta unes característiques específiques en relació amb altres instruments similars. Per tal d’evitar que la manca de referents en aquest tipus de treballs suposi un obstacle o un esforç desmesurat a l’hora d’elaborar els EIIP, el Departament posa a disposició dels redactors, dels promotors d’actuacions i de la societat en general aquesta guia metodològica d’estudis d’impacte i integració paisatgística.

La vocació de la guia és proporcionar una pauta metodològica que faciliti la redacció dels estudis, oferir-se com a mostra per a seguir en diferents tipus d’actuacions i proporcionar un ventall ampli de recursos tècnics i expressius per concretar-los i executar-los. El contingut de la guia no té valor normatiu, sinó un caràcter orientatiu, però sí que estableix quin és el tipus d’informació i els continguts bàsics que ha de tenir tot EIIP per reunir les exigències d’un treball rigorós i útil per a la seva finalitat.

Correspon als redactors dels estudis adaptar el seguiment del  mètode a les característiques concretes de cada actuació i a les particularitats del lloc d’implantació.

Guia d'estudis d'impacte i integració paisatgística

Data d'actualització:  23.11.2010