Portada

Edició: 1a ed.
Data d'edició: 01/11/1992
ISBN/ISSN: 84-393-2194-5

Aquest treball pretén donar unes normes concretes per a què tots els tècnics encarregats de fer projectes de senyalització, els retolistes i els lingüistes, que han de vetllar per la qualitat dels missatges emesos per les institucions on treballen, puguin seguir unes pautes clares i úniques que els evitin haver de resoldre per si mateixos qüestions de criteri.

Data d'actualització:  23.11.2010