• Imprimeix

Les xifres del transport públic a Catalunya

Des del Departament de Territori i Sostenibilitat es duu a terme anualment un document que recull les estadístiques anuals principals de demanda i d’oferta (línies, longitud de la xarxa, km recorreguts, vehicles en servei, % d’adaptats a PMR i edat mitjana de la flota) de tots operadors de transport públic de Catalunya, diferenciant entre els modes d’autobús i ferroviaris, així com les dades en els àmbits tarifaris integrats (població, nombre de municipis, superfície, % de penetració i tipus de bitllets) del territori català.
Data d'actualització:  07.11.2018