residus

La informació sobre les publicacions de l'Agència de Residus de Catalunya, empresa pública adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat encarregada de la gestió dels residus, figura al seu web, i s'organitza en els següents apartats:

  • Publicacions generals
  • Residus industrials
  • Residus municipals
  • Residus de la construcció
  • Dejeccions ramaderes 
  • Prevenció i reciclatge
  • Sòls contaminats
  • Altres publicacions
Data d'actualització:  08.05.2015