• Imprimeix

Butlletí REACH

El Reglament europeu REACH és operatiu des de juny de 2008. Regula el registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i els preparats químics, amb l'objectiu de garantir un elevat nivell de protecció de la salut humana i del medi ambient a la Unió Europea. El Butlletí REACH té com a objectiu informar de les novetats, les notícies i les explicacions necessàries del reglament europeu de substàncies químiques.

Per subscriure-s'hi

Número 25

Gener de 2018

Número 24

Maig de 2017

Número 23

Desembre de 2016

Número 22

Abril de 2016

Número 21

Gener de 2016

Números anteriors