• Imprimeix

Butlletí REACH

El Reglament europeu REACH és operatiu des de juny de 2008. Regula el registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i els preparats químics, amb l'objectiu de garantir un elevat nivell de protecció de la salut humana i del medi ambient a la Unió Europea. El Butlletí REACH té com a objectiu informar de les novetats, les notícies i les explicacions necessàries del reglament europeu de substàncies químiques.

Per subscriure-s'hi

Número 26

Juny de 2018

Número 25

Gener de 2018

Número 24

Maig de 2017

Número 23

Desembre de 2016

Número 22

Abril de 2016

Número 21

Gener de 2016

Números anteriors