El Departament, des de l'any 1992, publica la revista Medi Ambient, Tecnologia i Cultura que, de manera monogràfica, tracta temes d'interès i actualitat ambiental.

Igualment, amb la voluntat d'informar, difondre i sensibilitzar el conjunt de la ciutadania, s'editen diversos butlletins electrònics, en què trobareu articles, notícies, dades d'interès, experiències i estadístiques sobre temes ambientals i d'habitatge.

I per conèixer les actuacions més destacades que ha portat a terme el Departament en matèria de medi ambient podeu accedir a les memòries o informes anuals.