El trànsit de les societats industrialitzades cap al desenvolupament sostenible passa per un procés de negociació obert i participatiu entre els poders públics, els agents socials i econòmics i la ciutadania, que ha de desembocar en un consens ampli quant a les línies estratègiques que poden conduir a la sostenibilitat, en la construcció del qual la informació i l'educació ambiental tenen un paper decisiu.

És essencial, per tant, aprofitar el potencial de l'educació per a la sostenibilitat tant per fomentar una cultura social en què les qüestions ambientals tinguin la mateixa consideració que qualsevol altre aspecte considerat cabdal –la salut, el benestar o la seguretat– com per desvetllar en aquells que en aquests moments s'estan formant als centres educatius de Catalunya l'actitud ètica i el sentit cívic de coresponsabilitat ambiental i de solidaritat intergeneracional necessaris per avançar cap a un horitzó futur de sostenibilitat.

Les publicacions que figuren en aquest apartat intenten donar resposta a aquests plantejaments.