Les col·leccions publicades pel Departament ofereixen una visió tècnica i científica dels principals àmbits i temàtiques relacionades amb el medi ambient, alhora que tenen una clara intenció divulgativa.