Estany des Trueites

L'estany des Trueites

La informació sobre les publicacions de l'Agència Catalana de l'Aigua del Departament de Territori i Sostenibilitat, l'empresa pública encarregada de la política del Govern en matèria de gestió de l'aigua, d'acord amb els principis de la Directiva marc de l'aigua, la trobareu al seu web.

Les publicacions estan agrupades en set apartats diferents:

  • Directiva marc de l'aigua
  • Abastament
  • Sanejament
  • Medi
  • Documents de referència
  • Redacció de projectes
  • Publicacions divulgatives
Data d'actualització:  08.05.2015