L’obertura de dades públiques (open data) és una filosofia i una pràctica que requereix que certes dades siguin de lliure accés per a tothom, sense limitacions tècniques o legals.
En el sector públic, tenir accés a les dades de l’administració garanteix la transparència, l’eficiència i la igualtat d’oportunitats a l'hora de crear valor. La transparència perquè es poden consultar i tractar dades que provenen directament de les fonts oficials, l’eficiència perquè ciutadans i organitzacions poden crear serveis de forma més ajustada en col·laboració amb l’administració; i la igualtat d’oportunitats perquè l’accés és el mateix per a tothom.

Catàleg de dades disponibles del Departament

Data d'actualització:  20.09.2018