• Imprimeix

Serveis web geogràfics

Els serveis WFS permeten la visualització de, com a màxim, 100.000 elements.

Atermenament i pla d'usos de costes

WMS
http://sig.gencat.cat/ows/COSTES/wms

WFS
http://sig.gencat.cat/ows/COSTES/wfs

Atmosfera, qualitat de l’aire i climatologia

WMS
http://sig.gencat.cat/ows/ATMOSFERA/wms

WFS
http://sig.gencat.cat/ows/ATMOSFERA/wfs

Energia

WMS
http://sig.gencat.cat/ows/ENERGIA/wms

WFS
http://sig.gencat.cat/ows/ENERGIA/wfs

Equipaments

WMS
http://sig.gencat.cat/ows/EQUIPAMENTS/wms

WFS
http://sig.gencat.cat/ows/EQUIPAMENTS/wfs

Espais naturals

WMS
http://sig.gencat.cat/ows/ESPAIS_NATURALS/wms

WFS
http://sig.gencat.cat/ows/ESPAIS_NATURALS/wfs

Fauna

WMS
http://sig.gencat.cat/ows/FAUNA/wms

WFS
http://sig.gencat.cat/ows/FAUNA/wfs

Flora

WMS
http://sig.gencat.cat/ows/FLORA/wms

WFS
http://sig.gencat.cat/ows/FLORA/wfs

Focus d’emissions

WMS
http://sig.gencat.cat/ows/FOCUS/wms

WFS 
http://sig.gencat.cat/ows/FOCUS/wfs

Gestió de l'aigua i hidrografia

WMS
http://sig.gencat.cat/ows/AIGUA/wms

WFS
http://sig.gencat.cat/ows/AIGUA/wfs

Graf d'infraestructures terrestres

WMS
http://dtes.gencat.cat/webmap/grafWMS/service.svc/get

WFS
http://dtes.gencat.cat/webmap/grafWFS/service.svc/get

Servei de localització del graf d'infraestructures terrestres (LRS)

http://dtes.gencat.cat/webmap/GrafLRS/LRSPrecLoc.asmx

Servei de routing del graf d'infraestructures terrestres

http://dtes.gencat.cat/webmap/GrafRouting/Route.asmx

Lloguer i compravenda d'habitatge

WMS
http://sig.gencat.cat/ows/HABITATGE/wms

WFS
http://sig.gencat.cat/ows/HABITATGE/wfs

 

Mapa urbanístic de Catalunya

WMS
http://dtes.gencat.cat/webmap/MUC/service.svc/get

Paisatge

WMS
http://sig.gencat.cat/ows/PAISATGE/wms

WFS
http://sig.gencat.cat/ows/PAISATGE/wfs

Planejament

WMS
http://sig.gencat.cat/ows/PLANEJAMENT/wms

WFS
http://sig.gencat.cat/ows/PLANEJAMENT/wfs

Residus

WMS
http://sig.gencat.cat/ows/RESIDUS/wms

WFS
http://sig.gencat.cat/ows/RESIDUS/wfs

Vegetació

WMS
http://sig.gencat.cat/ows/VEGETACIO/wms

WFS
http://sig.gencat.cat/ows/VEGETACIO/wfs

Xarxes de transport

WMS
http://sig.gencat.cat/ows/XARXES_TRANSPORT/wms

WFS
http://sig.gencat.cat/ows/XARXES_TRANSPORT/wfs

Data d'actualització:  12.12.2018