• Imprimeix

Presentació

En aquest projecte es combina la potència del SIG amb el poder de difusió de la web. L'aplicatiu permet la integració de les bases de dades del Departament en una sola eina, en una finestreta única accessible a tothom.

Un petit visor gratuït (el Lector de mapes MiraMon), desenvolupat a Catalunya i tecnològicament capdavanter a nivell mundial, permet accedir, des d'Internet, a mapes intel·ligents sobre el medi ambient de Catalunya. No tots els sistemes d'informació geogràfica (SIG) poden consultar-se via Internet i encara menys amb aquesta potència, versatilitat i rapidesa!

En aquest projecte es combina la potència del SIG amb el poder de difusió de la web. L'aplicatiu permet la integració de les bases de dades del Departament en una sola eina, en una finestreta única accessible a tothom.

Així funciona el sistema:

Esquema de funcionament del SIG


Medi Ambient ha apostat per una tecnologia SIG desenvolupada per Xavier Pons, professor del Departament de Geografia i investigador del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb el suport del Departament de Medi Ambient. La tecnologia no fa treballar el servidor (el treball el fa el Lector a l'ordinador de l'usuari) i és absolutament innovadora a nivell internacional perquè genera arxius comprimits, motiu pel qual és molt més ràpida que la majoria de les existents a Internet essent, a més, un autèntic SIG intel·ligent i interrogable.

L'aplicatiu informàtic és una versió reduïda (visor o lector) del programa SIG MiraMon i hom pot baixar-se'l gratuïtament d'Internet. Un cop instal·lat a l'ordinador de l'usuari, l'aplicatiu permet visualitzar i interrogar la informació generada pel SIG del Departament a través del web.

La tecnologia MiraMon és força més integradora que d'altres sistemes existents al mercat i permet associar a un element determinat informació digital de tota mena: des de bases de dades a fulls de càlcul, passant per documents fets amb un processador de textos o fotos i gràfics. De fet, qualsevol arxiu que pugui ser obert en l'entorn Windows pot ser incorporat al sistema. D'aquesta manera, des d'una sola eina, es pot accedir a informació que pot ser molt diversa i heterogènia generada pel Departament o fins i tot enllaçada amb informació externa.

L'usuari pot baixar-se qualsevol de les capes disponibles des del web del Departament i treballar amb elles. Pot guardar-les al seu ordinador i consultar-les quan vulgui, sense necessitat de romandre connectat a Internet. A diferència del que se sol trobar a Internet sobre tecnologia SIG, en aquesta tecnologia el treball el fa el propi ordinador i no el servidor amb la qual cosa la consulta és molt més econòmica i ràpida.

Finalment, el sistema de certificació dels arxius que es posen a l'abast de l'usuari garanteix la integritat de les dades --no poden ser modificades per tercers-- i l'autoria de la informació.


Què es pot fer amb el Lector de Mapes de MiraMon

 • El lector permet superposar tantes capes com l'usuari vulgui anar-se baixant del web i afegir-les al mapa. Les capes poden ordenar-se, en qualsevol moment, com millor convingui.
 • El lector permet fer zooms i visualitzar des del territori complet de Catalunya a un municipi concret.
 • El lector permet personalitzar els colors de manera que la visualització sigui el més ajustada possible a les necessitats de l'usuari.
 • El lector permet interrogar qualsevol element del mapa i visualitzar tota la informació associada a l'element. Si no la pot visualitzar el mateix visor, obre el programa existent a l'ordinador capaç de visualitzar-la.
 • El lector permet fer consultes per atributs. Exemple: si en la capa de depuradores i en el camp de "tipus de tractament" s'escriu la paraula "biològic", el visor ressaltarà en el mapa totes aquelles depuradores que tenen tractament biològic.
 • El lector disposa de mecanismes indirectes per guardar, en el propi disc dur, el mapa creat amb les capes escollides. D'aquesta manera, sense necessitat d'estar connectat a Internet, l'usuari podrà consultar les bases en el moment que vulgui.
 • El lector permet fer una impressió professional de les dades distribuïdes i, a més, es poden incorporar fàcilment amb tota la seva qualitat en aplicacions d'ofimàtica (Microsoft Word, Powerpoint, etc).
Les bases disponibles en aquesta primera fase

El Sistema d'informació geogràfica consultable per Internet es posa en marxa amb 16 bases o capes de cartografia ambiental elaborades per la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat i 11 bases de cartografia de referència a escala de treball 1:250.000, elaborades per l'Institut Cartogràfic de Catalunya.

Cal insistir que es tracta només de l'inici perquè, en els propers mesos, s'anirà ampliant el nombre de capes actualment disponibles i, tan o més important que això, la quantitat d'informació associada als elements de cada capa.

El SIG integra les dades i documentació --que són heterogenis i estan en formats molt diferents-- en un sol aplicatiu... i el web ho fa accessible a tothom.

 • Funcionalitats d'autèntic SIG. Transferència d'informació completa. 
 • Suport a dades ràster, vector i alfanumèriques. Certificació d'origen i autenticitat. Enllaç automàtic amb altres docu-ments i adreces electròniques. 
 • Suport a múltiples mapes: superposició automàtica i sincronització entre sessions. 
 • Transmissió de fitxers que usen els més avançats algorismes de compressió. 
 • Visualització amb un clic!. Eliminació de tots els fitxers en tancar. 
 • Modes avançats de composició de mapes i recuperació de treball. 
 • Funciona sobre plataformes Windows (tot i ser un aplicatiu de 32 bits, pot córrer sobre Win 3.1x). Màxim aprofitament dels recursos en ordinadors modestos.
 • Instal·lació neta, que no modifica cap carpeta del sistema. 2 Mbyte de disc.
El SIG, una eina integradora
Data d'actualització:  19.06.2014

Informació relacionada