• Imprimeix

Mapa d'usos i cobertes del sòl

Nom de la base:
Usos i cobertes del sòl de Catalunya

Sistema de referència cartogràfic
UTM-31N amb Datum ETRS89

Contingut de la base:
Usos i cobertes del sòl a Catalunya en els anys 1987, 1992, 1997, 2002, 2007 i 2012. En cada any de referència pot ser que s'hagi utilitzat informacions dels anys propers, sempre intentant no depassar un any de distància o, en el cas més extrem, dos.

Coordinador:
Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES)

Realitzador:
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya [ICGC] (1987 a 2002) i Grup de Recerca en Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica [Grumets, CREAF-UAB] (2007 a 2012)

Data de creació de la capa:
10/01/2018

Darrera actualització:
14/09/2018 

Base de referència:
Imatges Landsat dels anys corresponents a cada mapa, com s'indica a la secció "Mètode de captura".

Mètode de captura:
Els mapes d’usos i cobertes del sòl del 1987 al 2012 han estat generats mitjançant processos de classificació automàtica d’imatges obtingudes pels satèl·lits de la sèrie Landsat (principalment Landsat-5, Landsat-7 i Landsat-8), a través dels seus sensors Thematic Mapper (TM), Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+) i Operational Land Imager (OLI) i la incorporació d'informació auxiliar. En el cas dels mapes del 2007 i 2012 aquesta informació prové del Mapa urbanístic de Catalunya i del Graf de carreteres del DTES, així com de la Base cartogràfica d'incendis forestals del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Per a una explicació detallada de les tècniques de clasificació digital d'imatges emprades podeu consultar les següents referències: Institut Cartogràfic de Catalunya (1992)Mapa d'usos del sòl de Catalunya Institut Cartogràfic de Catalunya. Barcelona. 118 pàgs. i Vidal-Macua JJ, Zabala A, Ninyerola M, Pons X (2017) Developing spatially and thematically detailed backdated maps for land cover studies International Journal of Digital Earth 10 (2): 175-206. DOI: 10.1080/17538947.2016.1213320.

Formats per a descàrrega:
MMZX: Format obert i lliure que segueix la norma ISO 19165:2018 de Preservació d'informació geogràfica (dades i metadades), inicialment proposada en l'article Pons, X, Masó, J (2016) A comprehensive open package format for preservation and distribution of geospatial data and metadata , Computers & Geosciences, 97: 89-97. DOI: 10.1016/j.cageo.2016.09.001, implementada al MiraMon i que permet la descàrrega i obertura en un simple clic. Al seu interior pot haver qualsevol format de dades (en aquest cas hi trobareu l'IMG que usen el MiraMon o l'Envi més taules alfanumèriques, metadades, simbolització, etc, tot descrit en els manuals o llocs web dels respectius programaris). En cas necessari, canvieu l'extensió a ZIP per descomprimir-lo.

ZIP: Format obert i lliure que segueix la norma ISO/IEC 21320-1:2015 de compressió de fitxers. Al seu interior en aquest cas hi trobareu un fitxer TIFF, format obert i lliure que segueix la norma ISO 12639:2004 de codificació de diferents tipus d'imatges, enriquit amb l'especificació pública GeoTIFF per a les seves metadades geogràfiques; la resta de metadades estan contingudes en un fitxer XML.