• Imprimeix

Arbres monumentals

Nom de la base
Arbres monumentals

Sistema de referència cartogràfic
UTM-31N amb Datum ETRS89

Contingut de la base
Capa de punts on s'ubiquen els arbres i les arbredes monumentals de Catalunya des de la primera Ordre de declaració de l'any 1987 (DECRET 214/1987 sobre declaració d'Arbres Monumentals) fins la de l'any 2005 (Ordre DMAH/228/2005, DOGC 4393 de 2 de maig de 2005)

Coordinador
Servei d'Espais Naturals Protegits (Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat)

Data de creació de la capa
02/05/2005

Darrera actualització
30/11/2009

Data d'actualització:  16.11.2012