• Imprimeix

Pla d'espais d'interès natural

Nom de la base:
Espais inclosos en el Pla d'espais d'interès natural

Sistema de referència cartogràfic
UTM-31N amb Datum ETRS89

Contingut de la base:
Límits dels espais d'interès natural definits en el Decret 328/1992, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural, i les modificacions posteriors que s'hagin produït. Aquesta base inclou espais a escala 1:50.000 i a escala 1:5.000.

Coordinador:
Servei de Planificació de l’Entorn Natural (Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural) 

Data de creació de la capa:
1/1/1994

Darrera actualització:
11/10/2018  

Base de referència:
Base topogràfica de Catalunya 1:50.000 (ICGC), base topogràfica de Catalunya 1:5.000 (ICGC) i la normativa legal específica de cada espai.

Mètode de captura:
Els límits dels espais s'han digitalitzat sobre la base topogràfica 1:50.000 i 1:5.000 (ICGC) i seguint la descripció de la delimitació dels diferents espais i modificacions posteriors.

Data d'actualització:  30.11.2018