• Imprimeix

Zones de Protecció Especial de l'Ambient Atmosfèric

Nom de la base:
Zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric

Sistema de referència cartogràfic:
UTM-31N amb Datum ETRS89

Contingut de la base:
Delimitació territorial de la zona de protecció especial de l'ambient atmosfèric respecte a diferents contaminants.

Darrera actualització:
02/04/2013

Base de referència:
Base municipal de Catalunya 1:50.000 v3.3. ICC

Mètode de captura:
Selecció a nivell municipal sobre la base municipal de Catalunya 1:50.000 v3.3. ICC

Data d'actualització:  03.05.2013