• Imprimeix

Què és la compra pública verda (CPV)?

La compra pública verda (CPV) és una eina important, tenint en compte la important despesa del sector públic en béns i serveis a Europa, per assolir els objectius de les polítiques ambientals relacionades com la utilització de recursos i la producció i consum sostenibles, el canvi climàtic, la millora de la qualitat de l’aire, etc.

La CPV també pot ser un motor fonamental d’innovació, al proporcional a les empreses incentius per desenvolupar productes i serveis de menor impacte ambiental.

La CPV es defineix en la comunicació de la Comissió Europea Contractació pública per un medi ambient millor com “ un procés pel qual les autoritats públiques intenten adquirir productes, serveis i obres amb un impacte ambiental reduït durant el seu cicle de vida, en comparació amb altres productes, serveis i obres amb la mateixa funció primària que s’adquiririen al seu lloc”. Les Directives sobre contractació pública habiliten les autoritats públiques per considerar aspectes ambientals i socials en els procediments de contractació.