• Imprimeix

Guies de compra pública verda

Tal com preveu l’Acord de Govern de mesures en matèria de contractació pública del dia 9 de desembre de 2009, la Direcció General de Qualitat Ambiental està elaborant guies d’ambientalització que permetran als departaments i a les empreses públiques adscrites incorporar criteris d’ambientalització en els seus contractes.

Guies en línia:

La Comissió Europea ha dissenyat un conjunt de guies adreçades al personal funcionari de compres, responsables de la preparació de documents de licitació.

Buying Green! és el manual de referència de les administracions públiques europees per a la contractació de productes i serveis amb baix impacte ambiental. La tercera edició ha estat revisada considerant les oportunitats d’ambientalització de les directives de contractació pública de 2014. La publicació recull com incloure consideracions ambientals en cada fase del procés de contractació pública, exemples pràctics d’òrgans de contractació de la Unió Europea i criteris específics de compra pública verda sobre edificacions, serveis d’alimentació, transports i productes que consumeixen energia.

GPP Toolkit, són guies amb propostes de criteris ambientals per a grups de productes i serveis, per utilitzar-los en procediments de contractació pública. Aquests criteris s’han establert sobre la base d’una consulta àmplia als diferents sectors implicats; també s’han considerat els diferents sistemes d’ecoetiquetatge existents.

Informació relacionada

Data d'actualització:  22.11.2018