• Imprimeix

Perfil del contractant

Perfils del grup Territori i Sostenibilitat

Accés als perfils de les entitats autònomes, empreses, consorcis i altres organismes vinculats al Departament.

Compra pública verda

La CCPV és la compra o contractació de béns i serveis considerant no solament els aspectes econòmics o tècnics, sinó també el seu comportament ambiental.

Plecs

Models de plecs per als diversos tipus contractuals: obres, subministraments i serveis, agrupats per procediments.