Una de les funcions de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat és l’elaboració de publicacions amb la informació ambiental de què es disposa. En destaquen el fullet “Dades del Medi Ambient a Catalunya”, que inclou les dades estadístiques més actualitzades, i dos informes ambientals extensos: un informe anual de conjuntura sobre l’estat del medi ambient i un informe complet sobre l’estat del medi ambient a Catalunya, que es publica cada quatre anys.

Aquests informes s’emmarquen en la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d’accés a la informació, de la participació pública i d’accés a la justícia en matèria de medi ambient. Prèviament a aquesta llei, l’Administració catalana tenia la tradició de publicar de manera periòdica informes ambientals. D’aquesta manera ja fa més de quinze anys que es publica informació ambiental a Catalunya.