• Imprimeix

Empresa i avaluació ambiental

L’EMAS integra criteris ambientals en la política i la gestió de les organitzacions adherides a partir de la implantació d’un sistema de gestió ambiental, l’avaluació sistemàtica, periòdica i objectiva del sistema, la informació al públic i a les parts interessades i la formació i implicació activa dels treballadors.

A banda dels EMAS, hi ha altres sistemes voluntaris per tal de garantir la qualitat ambiental dels productes. Aquest sistemes són l’etiqueta ecològica, que promou la comercialització de productes i serveis que són més respectuosos amb el medi ambient, i el distintiu de qualitat ambiental, que garanteix la qualitat ambiental de determinades propietats o característiques dels productes i els serveis.

En aquest apartat trobareu les estadístiques de l’evolució dels registres vigents i del nombre d’empreses amb sistemes voluntaris per a la protecció del medi.

Destaquem

Empresa i producció sostenible Apèndix estadístic Restauració d'activitats extractives
Data d'actualització:  05.09.2017