• Imprimeix

Indicadors i estadístiques de medi ambient i sostenibilitat

Aquest apartat està format per un conjunt de dades estadístiques en matèria ambiental seleccionades per la seva representativitat. Aquestes dades es presenten per blocs temàtics i estan actualitzades al darrer any disponible. També s’hi inclou la normativa bàsica reguladora de l’estadística a Catalunya.