• Imprimeix

Ordenació del territori i urbanisme

Aquest capítol conté, d'una banda, dades de planejament urbanístic comarcal, i per demarcacions territorials. D'altra banda també hi ha informació socioeconòmica de les zones i comarques de muntanya, i a més a més, les dades d'inversió dels plans comarcals i dels programes zonals.

4.1. Urbanisme

(data actualització: 12/11/2015)

4.2. Comarques i zones de muntanya

(data actualització: 12/11/2015)

4.3. Actuacions en urbanització de sòl

(data actualització: juny 2015)

Data d'actualització:  10.11.2015