• Imprimeix

Ordenació del territori i urbanisme

Aquest capítol conté, d'una banda, dades de planejament urbanístic comarcal, i per demarcacions territorials. D'altra banda també hi ha informació socioeconòmica de les zones i comarques de muntanya, i a més a més, les dades d'inversió dels plans comarcals i dels programes zonals.

Data d'actualització:  10.11.2015