• Imprimeix

Macromagnituds econòmiques i indicadors d'activitat

Les magnituds econòmiques i indicadors d'activitat d'aquest capítol permeten aprofundir en el coneixement de l'activitat constructora i també en el sector dels transports. Concretament, i dins d'aquestes dues branques productives, podem trobar dades de: l'ocupació, l'atur estimat, l'atur registrat, el nombre d'afiliats a la Seguretat Social, el nombre d'accidents laborals i dades de producció. També s’inclouen indicadors socioeconòmics, de transports i construcció de la UE.

Mercat de treball

(darrera actualització: 2/12/2015)

Producció

(darrera actualització: 17/03/2016)

Preus i costos

(darrera actualització: 17/03/2016)

Renda

(darrera actualització: 2/12/2015)

Indicadors generals d'activitat

(darrera actualització: 2/12/2015)

Indicadors socioeconòmics de la UE

(darrera actualització: 2/12/2015)

Indicadors del transport de la UE

(darrera actualització: 2/12/2015)

Indicadors de la construcció de la UE

(darrera actualització: 2/12/2015)

Data d'actualització:  21.03.2016