• Imprimeix

Carreteres

Aquest capítol presenta informació referent a la xarxa viària existent i al trànsit de Catalunya. La informació es troba desglossada tant territorialment (per municipis, comarques i demarcacions territorials) com temàticament. S'ofereix informació dels quilòmetres de xarxa viària, de la tipologia de carreteres i de les IMD (intensitat mitjana diària).

Xarxa de carreteres

(Data actualització: 12/11/2015)

Trànsit

(Data actualització: 11/04/2016)

Informació relacionada

Data d'actualització:  11.04.2016