• Imprimeix

Pla de transport de viatgers de Catalunya 2020

És el Pla territorial sectorial que defineix les directrius i les línies d'actuació per als propers anys en relació amb l'oferta dels serveis de transport públic a Catalunya i la gestió del conjunt del sistema.

Té caràcter de pla territorial sectorial, d'acord amb la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial, i de pla específic de mobilitat a l'efecte d'allò que establei la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat.

Els seus continguts i actuacions s'emmarquen dins la normativa i el planejament vigents i, particularment, desplega el Pla d'infraestructures de transport de Catalunya.

A l'àmbit metropolità, la planificació del transport públic es complementa amb el Pla Director de Mobilitat i el Pla Director d'Infraestructures, tots dos de l'ATM Àrea de Barcelona.

07/03/2017: Aprovació definitiva (Acord de govern de 7 de març de 2017).

Catalunya

Abasta el conjunt de serveis de transport col·lectiu interurbà de viatgers de l'àmbit de Catalunya, és a dir:

  • Serveis ferroviaris de rodalies i regionals o de distància mitjana
  • Serveis regulars d'autobús interurbans i altres modalitats, com ara els serveis discrecionals amb reiteració d'itinerari i cobrament individual, que es desenvolupen com a alternativa i complement dels serveis regulars, de manera especial en les zones de demanda baixa. Dintre d'aquests darrers, s'inclouen els serveis a la demanda i els serveis escolars a portes obertes
  • L'àmbit d'actuació es limita, per tant, a les comunicacions interurbanes i no abasta la mobilitat urbana, sens perjudici de l'anàlisi de la coordinació entre els transport urbans i interurbans, amb l'objectiu de configurar una xarxa integral de transport públic de viatgers a Catalunya basada en la intermodalitat de mitjans, més enllà del seu àmbit territorial o de les competències de gestió sobre els diferents serveis de transport.
  • Que el transport públic sigui una alternativa real per atendre les necessitats de mobilitat, i contribueixi a la lluita contra el canvi climàtic, la millora de la qualitat de l’aire i la seguretat viària.
  • Prioritzar la reorganització de l’oferta actual del servei de Rodalies i assumir les competències sobre la infraestructura.
  • En l’àmbit del transport públic per carretera, finalitzar el desplegament de la xarxa de busos d’altes prestacions exprés.cat, així com l’execució de noves estacions.
  • Implantar la T-Mobilitat com a únic sistema d’informació i gestió de la mobilitat i com la eina que permetrà la integració tarifària de tot Catalunya a partir de finals de 2019.
  • S’elaborarà un Pla d’accessibilitat del transport públic perquè al 2020 ja estiguin adaptades a persones amb mobilitat reduïda tant  les parades i estacions de busos i trens com el material mòbil.
Data d'actualització:  08.03.2017