• Imprimeix

PDU del Delta del Llobregat

Data d'aprovació
Aprovació definitiva el 12 de gener de 2016, publicat al DOGC núm 7060,  de 17 de febrer de 2016.

Àmbit
L’àmbit d’aquest pla s’emmarca en l’àrea d’influència del parc agrari del Baix Llobregat i del sistema general aeroportuari de l’aeroport de Barcelona, situats en la plana deltaica.

Documentació
Documents continguts en el Registre de planejament urbanístic de Catalunya.

Data d'actualització:  19.02.2016