• Imprimeix

PDU del Circuit Barcelona - Catalunya

Data d'aprovació
Aprovació definitiva el 12 de gener de 2016, publicat al DOGC núm 7062,  de 19 de febrer de 2016.

Àmbit
L’àmbit d’aquest pla afecta als municipis de Granollers, Parets del Vallès i Montmeló, i comprèn les actuals instal·lacions del Circuit de Barcelona - Catalunya i part dels terrenys contigus que es preveien en l’Alternativa 3 del document d’Avanç, la que establia un àmbit més extens, amb l’exclusió d’uns sòls no urbanitzables situats al nord de l’àmbit. Aquest inclou el recinte del Circuit i els terrenys situats al seu entorn més proper, juntament amb els sòls ubicats, respecte al Circuit, de la manera següent:

  • pel nord, els sòls classificats com a urbanitzables i no urbanitzables dins dels límits delimitats per la carretera N-152a i la via interpolar C-35.
  • pel sud, els sòls urbanitzables delimitats per la línia ferroviària Barcelona-Portbou, el nucli urbà de Montmeló i el recinte del Circuit.
  • per l’oest, els sòls urbanitzables i no urbanitzables, delimitats per l’actual traça de la C-17, el sòl urbà consolidat de Parets del Vallès i el recinte del Circuit.
  • per ll’est, els sòls urbans destinats a ús d’activitat econòmica delimitats pel riu Congost, i els sòls no urbanitzables de la riba esquerra del riu, delimitats per la via interpolar C-35 i els sòls urbans consolidats d’activitat econòmica situats entre el riu Congost i la línia ferroviària Barcelona-Portbou. 

Documentació
Documents continguts en el Registre de planejament urbanístic de Catalunya.

Data d'actualització:  19.02.2016