• Imprimeix

Terres de l'Ebre

Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de les Terres de l'Ebre

Data d'aprovació

Aprovació definitiva per resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de data 13 de març de 2009.
Publicació de l’aprovació definitiva al DOGC núm.5378, de 13 de maig de 2009.

Àmbit

Les Terres de l'Ebre: Amposta, Móra d'Ebre i Tortosa

Modificació

Del Pla director urbanístic de les Àrees Residencials Estratègiques de les Terres de l’Ebre i deixar sense efecte l’àrea residencial estratègica ARE Los Colomers, de Móra d’Ebre. Aprovat definitivament i publicat en el DOGC núm. 6377 de 16 de maig de 2013.

Data d'actualització:  18.05.2015