• Imprimeix

Maresme

Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques del Maresme

Data d'aprovació

Aprovació definitiva per resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de data 13 de març de 2009.
Publicació de l’aprovació definitiva al DOGC núm. 5378, de 13 de maig de 2009.

Àmbit

El Maresme: Argentona, Malgrat de Mar i Pineda de Mar.

Modificació núm. 1

Del Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques del Maresme i deixar sense efecte l'àrea residencial estratègica ARE Pineda Centre de Pineda de Mar. Publicat en el DOGC núm. 6842 de 31 de març de 2015.

Modificació núm. 2

Del Pla director urbanístic de de les àrees residencials estratègiques del Maresme i deixar sense efecte l’àrea residencial estratègica Escultor Clarà, de Malgrat de Mar. Publicat en el DOGC núm. 6963 de 25 de setembre de 2015. 

Data d'actualització:  05.11.2015