• Imprimeix

Comarques de Girona

Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de les comarques de Girona

Data d'aprovació

Aprovació definitiva per resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de data 13 de març de 2009.
Publicació de l’aprovació definitiva al DOGC núm. 5391, de 5 de juny de 2009.

Àmbit

Municipis: Figueres, Girona, Olot, Palafrugell, Palamós, Ripoll, Roses, Sant Feliu de Guíxols, Torroella de Montgrí.

Modificació núm. 1

Del Pla director urbanístic de les Àrees Residencials Estratègiques de les comarques gironines pel que fa a l’Àrea residencial estratègica ARE PMU-09 Roqueta, de Palamós. Aprovat definitivament i publicat en el DOGC núm. 6488 de 25 d'octubre de 2013. 

Modificació núm. 2

Del Pla director urbanístic de les Àrees residencials estratègiques de les Comarques Gironines i deixar sense efecte les àrees residencials estratègiques ARE SUD 1.1 Piverd Est, ARE Pi i Margall PMU 1.7-1.9 i ARE SUD 1.4 el Terme, de Palafrugell. Publicat en el DOGC núm. 6624 de 16 de maig de 2014. 

Modificació núm. 3

Del Pla director urbanístic de les Àrees residencials estratègiques de les Comarques Gironines per a deixar sense efecte l'ARE Avellaneda-Aragó i l'ARE Mas Marroc de Girona. Publicat en el DOGC núm. 6842 de 31 de març de 2015. 

Modificació núm. 4

Del Pla director urbanístic de les Àrees residencials estratègiques de les Comarques Gironines i deixar sense efecte l'àrea residencial estratègica Mas Bosser, d'Olot. Publicat en el DOGC núm. 6963 de 25 de setembre de 2015. 

Data d'actualització:  11.11.2015