• Imprimeix

Camp de Tarragona

Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques del Camp de Tarragona

Data d'aprovació

Aprovació definitiva per resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de data 13 de març de 2009.
Publicació de l’aprovació definitiva al DOGC núm. 5430, de 28 de juliol de 2009.

Àmbit

Calafell, Cambrils, Falset, Montblanc, els Pallaresos, Perafort, Reus, Santa Oliva, Tarragona, Valls, el Vendrell i Vila-seca.

Modificació núm. 1

Del Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques del Camp de Tarragona, per a deixar sense efecte l'ARE La Canonja, del municipi de La Canonja. Publicat en el DOGC núm. 6741 de 28 d'octubre de 2014.

Modificació núm. 2

Puntual del Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques del Camp de Tarragona, per tal de deixar sense efecte l'ARE Passeig Nord, del municipi de Reus. Publicat en el DOGC núm. 6842 de 31 de març de 2015.

Data d'actualització:  05.11.2015