• Imprimeix

Barcelonès

Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques del Barcelonès

Data d'aprovació

Aprovació definitiva per resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de data 13 de març de 2009.
Publicació de l’aprovació definitiva al DOGC núm. 5378, de 13 de maig de 2009.

Àmbit

El Barcelonès: Badalona, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet

Incorporació

De l'ARE la Remunta de l'Hospitalet de Llobregat, aprovat defiitivament i publicat en el DOGC núm. 5669 de 13 de juliol de 2010.  

Modificació puntual

De la normativa del Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l’àmbit del Barcelonès, pel que fa a l’àrea residencial estratègica (ARE) La Remunta, de l’Hospitalet de Llobregat, que inclou l’ordenació volumètrica de les illes 4 i 6. Aprovat definitivament i publicat en el DOGC núm. 6188 de 8 d'agost de 2012. 

Segona modificació puntual

De la normativa del Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l’àmbit del Barcelonès, pel que fa a l’àrea residencial estratègica (ARE) la Remunta del municipi de l’Hospitalet de Llobregat. Aprovat definitivament i publicat en el DOGC núm. 6742  de 4 de novembre de 2014.

Data d'actualització:  18.05.2015