• Imprimeix

Alt Pirineu i Aran

Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l'Alt Pirineu i Aran

Data d'aprovació

Aprovació definitiva per resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de data 13 de març de 2009.
Publicació de l’aprovació definitiva al DOGC núm. 5498, de 4 de novembre de 2009.

Àmbit

Les, Puigcerdà i Tremp

Data d'actualització:  28.04.2010