• Imprimeix

Alt Penedès-Garraf

Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l'Alt Penedès-Garraf

Data d'aprovació

Aprovació definitiva per resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de data 28 de juny de 2010.
Publicació de l’aprovació definitiva al DOGC núm. 5666, de 8 de juliol de 2010.

Àmbit

Alt Penedès-Garraf: Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú

Data d'actualització:  26.07.2010