• Imprimeix

Pla territorial parcial del Camp de Tarragona

Aprovació definitiva

En data 12 de gener de 2010, el Govern de Catalunya ha aprovat definitivament el Pla territorial parcial del Camp de Tarragona. L'acord de Govern i la normativa del Pla han estat publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5559, de 3 de febrer de 2010, a l'efecte de la seva executivitat immediata.

Àmbit

Comprèn les comarques de l'Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat i el Tarragonès.

0. Índex i crèdits

1. Preàmbul
1.1. Marc legal del Pla
1.2. Sentit i abast del planejament territorial
1.3. Contingut i format dels plans territorials parcials

2. Les premisses del Programa de planejament territorial
2.1. Consideracions generals
2.2. Criteris de planejament
2.3. Escenaris econòmics i demogràfics

3. L’àmbit del Pla
3.1. Estructura geogràfica
3.2. Característiques de les comarques


4. El sistema d’espais oberts
4.1. Els espais oberts del Camp de Tarragona
4.2. Objectius, estratègies i instruments del Pla
4.3. Principals determinacions del Pla i la seva justificació

5. El sistema d’assentaments urbans
5.1. Els assentaments del Camp de Tarragona


5.2. Objectius, estratègies i instruments del Pla
5.3. Principals determinacions del Pla i la seva justificació


6. El sistema d’infraestructures de mobilitat
6.1. El marc de la planificació concurrent de les infraestructures
6.2. Les infraestructures de mobilitat del Camp de Tarragona


6.3. Objectius, estratègies i instruments del Pla
6.4. Principals determinacions del Pla i la seva justificació

Data d'actualització:  15.02.2016